Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi

IDRA është një think tank jo-fitimprurës, jo-qeveritar, dhe i pavarur, i themeluar nga një grup ekspertësh në vitin 2000. Si një institut i politikave publike, IDRA promovon vlerat e lirisë dhe demokracisë, vlerat e ekonomisë së tregut dhe shoqërisë civile, duke i shërbyer vazhdimisht demokratizimit të shoqërisë shqiptare dhe proçesit të integrimit në Bashkimin Europian.

Vizioni ynë

Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi synon të sjellë inovacion dhe zgjidhje konkrete për zhvillimin e shoqërisë Shqiptare dhe integrimin e saj në vlerat demokratike.

Misioni ynë

Misioni i IDRA-s është të shërbejë si një institut i cili ofron ekspertizë, si dhe të shërbejë si një urë midis komuniteteve dhe dhe institucioneve, duke treguar vëmendje ndaj problemeve me të cilat përballet shoqëria shqiptar, si dhe dukepromovuar bashkëpunimin dhe dialogun në mënyrë jo partizane, etike, dhe profesionale.

Lajme & Ngjarje

Zhvillimi i Qasjeve Inovative për përfshirjen e Komuniteteve në Qeverisjen Vendore

Projekti“Zhvillimi i Qasjeve Inovative për përfshirjen e Komuniteteve në Qeverisjen Vendore” u krye nga Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi (IDRA), i financuar nga “ Lëviz Albania”, në periudhën kohore Gusht 2016 ...

Vlerësimi i Hapësirave Për Korrupsion Në Legjislacionin Shqiptar

Në ambjentet e Hotel Tirana International më 06 Mars 2017 u zhvillua Konferenca në kuadër të projektit “ Vlerësimi i Hapësirave për Korrupsion në Legjislacionin Shqiptar” organizuar nga Instituti për Kërkime dhe Alternativa ...

Njoftim: Trajnimi i trajnerëve

IDRA (Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi) po zbaton projektin “Zhvillimi i Qasjeve Inovative për përfshirjen e Komuniteteve në Qeverisjen Vendore” me mbështejtjen financiare të Lëviz Albania. ...

Vizitat e Klientit Misterioz” – një platformë vlerësimi për të përmirësuar shërbimet publike me në qendër qytetarin

Studimi “Vizitat e Klientit Misterioz” – një platformë vlerësimi për të përmirësuar shërbimet publike me në qendër qytetarin” u krye nga Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi (IDRA), me mbështetjen e AMSHC ...

Klientët Tanë