Lajme & Ngjarje

Vlerësimi Mbarëkombëtar i Situatës së Qeverisjes Vendore

  • October 24, 2017

Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi (IDRA) prezantoi rezultatet e vlerësimit kombëtar me temë “Vlerësimi i Situatës së Qeverisjes Vendore në Shqipëri, projekt i udhehequr nga Bashkimi Europian përfshirë Suedinë, Italinë, Zvicër dhe USAID

Zhvillimi i Qasjeve Inovative për përfshirjen e Komuniteteve në Qeverisjen Vendore

  • April 21, 2017

Projekti“Zhvillimi i Qasjeve Inovative për përfshirjen e Komuniteteve në Qeverisjen Vendore” u krye nga Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi (IDRA), i financuar nga “ Lëviz Albania”, në periudhën kohore Gusht 2016 - Tetor 2016.

Vlerësimi i Hapësirave Për Korrupsion Në Legjislacionin Shqiptar

  • March 9, 2017

Në ambjentet e Hotel Tirana International më 06 Mars 2017 u zhvillua Konferenca në kuadër të projektit “ Vlerësimi i Hapësirave për Korrupsion në Legjislacionin Shqiptar” organizuar nga Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi ( IDRA) me mbështetjen e Ambasadës Hollandeze dhe bashkëpunimin me Ministrin e Shtetit për Çështjet Vendore.

Njoftim: Trajnimi i trajnerëve

  • March 9, 2017

IDRA (Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi) po zbaton projektin “Zhvillimi i Qasjeve Inovative për përfshirjen e Komuniteteve në Qeverisjen Vendore” me mbështejtjen financiare të Lëviz Albania. Një prej aktiviteteve të këtij projekti është “Trajnimi i trajnerëve” me risitë e përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrjen lokale.

Vizitat e Klientit Misterioz” – një platformë vlerësimi për të përmirësuar shërbimet publike me në qendër qytetarin

  • May 8, 2017

Studimi “Vizitat e Klientit Misterioz” – një platformë vlerësimi për të përmirësuar shërbimet publike me në qendër qytetarin” u krye nga Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi (IDRA), me mbështetjen e AMSHC (Agjensia për mbështetjen e Shoqërisë Civile) dhe bashkëpunimin e ngushtë me Ministren e Inovacionit dhe Administratës Publike, në periudhën kohore Shtator 2016 - Dhjetor 2016.