Njoftim: Trajnimi i trajnerëve

IDRA (Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi)  po zbaton projektin “Zhvillimi i Qasjeve Inovative për përfshirjen e Komuniteteve në Qeverisjen Vendore” me mbështejtjen financiare të Lëviz Albania.

Një prej aktiviteteve të këtij projekti është “Trajnimi i trajnerëve” me risitë e përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrjen lokale. 

Nëse je:

  • nëpunës në bashki
  • i interesuar për tu angazhuar më shumë në përfshirjen e qytetarëve

Apliko për të ndjekur këtë trajnim duke dërguar një cv tuajën dhe një letër motivimi në adresën blerta.selenica@idra.al brenda datës 10 mars 2017, ora 14:00.